Thông tin dự án

 • Địa chỉ

  New York United States
 • Diện tích

  452,65m2
 • Hoàn thiện

  2018
 • Đơn giá

  $65m
 • Thi công

  Genia Team
Hiện đại 1